Starter Plaza

Informatie voor Startende Ondernemers

Hoe wordt informatie beveiligd in het ziekenhuis?

Het verspreiden van persoonlijke informatie kan schade aanrichten. Met een simpele klik kan iemands medische dossier wereldwijd verspreid worden. Echter zit niet iedereen erop te wachten dat andere weten wat voor medische klachten hij/zij ervaart. Daarom is het belangrijk dat er secuur wordt omgegaan met deze persoonlijke informatie en de privacy van de klant wordt gewaarborgd. Hiervoor zijn verschillende oplossingen: veel bedrijven zullen zich laten certificeren met ISO 27001 en hiermee aantonen dat ze secuur met deze informatie om gaan. Echter ligt dit bij de zorg net iets anders. Hier is namelijk een andere certificering nodig om ervoor te zorgen dat deze informatie goed wordt beveiligd.

Moeilijke kwestie

Het beveiligen van de informatie in de zorg is zo makkelijk nog niet. Het is namelijk belangrijk dat zorgverleners op elk moment toegang hebben tot betrouwbare informatie van hun patiënt. Op deze manier kan de zorgverlener namelijk het gewenste niveau van dienstverlening bieden aan de patiënt. Aan de andere kant is het ook belangrijk om de privacy te waarborgen van de patiënt en ervoor te zorgen dat deze informatie niet bij ongeautoriseerde partijen komt. Het beveiligen van de informatie van de patiënt is dus een moeilijke kwestie. Wanneer beveilig je namelijk te veel en wanneer te weinig?

Wie speelt er een rol in informatiebeveiliging?

Wat vooral belangrijk is, is realiseren welke partijen er een rol spelen in het beveiligen van de informatie. Zo zullen zorgaanbieders, zorgverzekeraars, overheidsinstanties en patiënten allemaal een rol spelen in het gebruiken van deze informatie. De informatie wordt namelijk verzameld, opgeslagen, verwerkt en getransporteerd op deze verschillende locaties. Doordat de informatie op meerdere plekken wordt gebruikt, is de kans op een data lek groter. Daarom is het van belang dat er secuur wordt omgegaan met de informatie.

Standaard

Om ervoor te zorgen dat alle gebruikers van deze informatie de juiste stappen nemen, is er een norm gecreëerd. Deze norm, NEN 7510, biedt richtlijnen aan verschillende gebruikers van deze informatie, waardoor het goed beveiligd wordt. Deze richtlijnen bestaan uit communicatieprotocollen en adviezen voor de manier van informatieopslag. Zorginstellingen kunnen zich laten certificeren met NEN 7510 en op deze manier aantonen dat de privacy van de patiënt wordt gewaarborgd.