Starter Plaza

Informatie voor Startende Ondernemers

Wanneer spreken we van een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst wordt ook wel een beëindigingsvoorstel genoemd. Het is een overeenkomst waarin partijen overeenkomen dat met wederzijds goedvinden het dienstverband wordt beëindigd. Het is een manier van uit elkaar gaan, andere wegen inslaan, zonder dat hierbij een rechter nodig is. De vaststellingsovereenkomst wordt vanuit de werkgever naar de werknemer gestuurd en hierin staan afspraken opgesteld en het is uiteindelijk de bedoeling dan beide partijen het eens worden met de afspraken en overgaan tot ondertekenen. Mocht de werknemer na het ondertekenen toch twijfels hebben, dan is er wettelijk een bedenktermijn van 14 dagen. De bedenktermijn is in het leven geroepen om de werknemer te beschermen. Het komt wel eens voor dat een werkgever druk zet om tot ondertekening over te gaan en dit is niet de bedoeling. 

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

De vaststellingsovereenkomst is de bindende overeenkomst tussen twee of meer partijen, bedoeld om een geschil op te lossen of te voorkomen. Er worden afspraken opgenomen in de vaststellingsovereenkomst waarin beide partijen zich in kunnen vinden. Daarna dienen beide partijen de vaststellingsovereenkomst te ondertekenen. Het wordt voornamelijk gebruikt in het arbeidsrecht om het dienstverband met wederzijds goedvinden te beëindigen. Een voorbeeld kunt u vinden op de website van het UWV.

Wat u allemaal moet weten bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst.

Het is belangrijk om u goed te laten informeren voordat u een vaststellingsovereenkomst ondertekend. Er zitten namelijk grote consequenties vast aan wat u overeenkomt met uw werkgever. De werkgever stelt een vaststellingsovereenkomst in eigen voordeel op. Dit betekent dat u wellicht niet goed weet wat uw rechten zijn. Het is ook van groot belang dat een vaststellingsovereenkomst bij ziekte tekstueel goed is opgesteld omdat u na het dienstverband wellicht een uitkering wil aanvragen. Om aanspraak te maken op een uitkering moet het UWV uw aanvraag goedkeuren en hiervoor heeft het UWV voorwaarden opgesteld. Het gebeurt in de praktijk wel eens dat een vaststellingsovereenkomst tekstueel niet goed is opgesteld waardoor de aanvraag niet lukt en de werknemer zonder inkomsten komt te zitten. Dit zijn vergaande gevolgen die makkelijk voorkomen kunnen worden door de vaststellingsovereenkomst voorafgaand te laten controleren door een ervaren arbeidsrecht jurist.

Waarom een vaststellingsovereenkomst?

De werkgever heeft meerdere mogelijkheden om het dienstverband met een werknemer te beëindigen. Het hangt af van de reden van ontslag welke weg een werkgever kan bewandelen. De eerste optie is om er met de werknemer samen uit te komen en een vaststellingsovereenkomst aan te bieden. Mocht dit om welke reden dan ook niet lukken dan kan de werkgever via het UWV een ontslagvergunning aanvragen als de werknemer ontslagen dient te worden vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid. Hiervoor moet de werkgever de redenen goed onderbouwen. Dit kost veel moeite voor een werkgever. De werknemer kan naar de rechter stappen om het ontslag ongedaan te verklaren. Mocht er om een andere reden ontslag nodig zijn dan kan de werkgever naar de kantonrechter stappen en een procedure starten. Dit kost veel geld en tijd voor beide partijen en dit wilt men toch het liefste voorkomen. Het overeenkomen van een vaststellingsovereenkomst is voor beide partijen de meeste makkelijke manier en hoeft niet veel tijd en geld te kosten. Er is ook nog een optie om mediation te overwegen om de afspraken overeen te komen. Het kan ook dat u de onderhandelingen overlaat aan een ervaren arbeidsrecht jurist zodat u dit zelf niet hoeft te doen.

Vaststellingsovereenkomst laten controleren

Het is belangrijk om de vaststellingsovereenkomst te laten controleren door een ervaren arbeidsrecht jurist. De jurist kan controleren of de vaststellingsovereenkomst juridisch en tekstueel goed in elkaar zit. Daarbij kan de jurist de ontslagvergoeding narekenen en controleren of de einddatum klopt. DeOntslagrechtJuristen kunnen u hierbij helpen. Neem dan ook een kijkje op de website https://www.deontslagrechtjuristen.nl/. Er zijn meer belangrijke punten waar de jurist op zal letten. Mochten er punten staan opgenomen die niet kloppen of niet in uw voordeel zijn dan kan de jurist een tegenvoorstel doen bij de werkgever. Dit is zeer gebruikelijk en de werkgever verwacht dit enigszins ook. Hierin neemt de jurist de onderhandelingen over en hoeft u in principe zelf niets meer te doen. Het kan namelijk al vervelend of lastig zijn om voor uw eigen rechten op te komen in een arbeidsrechtelijke situatie.