Starter Plaza

Informatie voor Startende Ondernemers

Eigen bedrijf uitbreiden met behulp van zakelijk krediet

Als je een eigen bedrijf hebt en het loopt goed, denk je vast wel eens aan uitbreiding. Hiervoor heb je natuurlijk wel geld nodig om dit te kunnen realiseren. In een dergelijk geval kun je daarom een zakelijk krediet of zakelijke lening aanvragen. Hiermee kun je investeren in de toekomst van je bedrijf.

Wat te doen met het zakelijk krediet?
Wat kun je zoal doen met dat krediet, mocht je dit krijgen? Je investeert bijvoorbeeld in nieuwe materialen voor je kantoor of voor op de werkvloer. Wellicht zijn er machines versleten en toe aan vervanging of heb je er gewoon meer nodig om aan de vraag naar de producten die je fabriceert en levert te voldoen. Maar het kan ook zo zijn dat je graag meer mensen in dienst wilt nemen en deze ook echt nodig hebt om de toekomst van je bedrijf te kunnen waarborgen. Dat is natuurlijk alleen maar een goed teken, want als je meer mensen in dienst kunt nemen, gaat het goed met je bedrijf.

Verschillende aanbieders
Er zijn verschillende aanbieders van zakelijke kredieten te vinden. Als je als zelfstandiger ondernemer tracht een krediet aan te vragen bij een bank, kun je nog wel eens op wat terughoudendheid stuiten. Omdat je als zelfstandig ondernemer niet altijd even zeker kunt zijn van je inkomsten en deze ook wel kunnen variëren door het jaar heen zijn banken soms huiverig om een zakelijke lening te verstrekken. Als je daarentegen een vaste baan met een daarbij behorend vast inkomen hebt, loopt de bank minder risico en zal de kans groter zijn dat de lening ook weer terugbetaald wordt. Daarom worden er dan makkelijker leningen verstrekt.

Verleen informatie voor de kredietaanvraag
Als zelfstandig ondernemer dien je het risico voor de geldschieter te verkleinen en aan meer voorwaarden te voldoen om in aanmerking te komen voor een zakelijke lening. Om te beginnen dien je aan te tonen dat je kredietwaardig bent en geen grote schulden gemaakt hebt in het verleden die je niet afgelost hebt. Als starter heb je het nog moeilijker om een dergelijk krediet aan te vragen. De meeste verstrekkers zullen liever zien dat je zaak al enige jaren loopt zodat ze kunnen zien wat je aan omzet hebt en hoe de jaarcijfers er uit zien. Deze cijfers dien je uiteraard ook te overleggen. Als je voor een bestaand bedrijf een krediet aanvraagt, zal de kredietverstrekker ook om een financieringsplan vragen. Hierin maak je duidelijk hoeveel geld je wilt lenen om je doel te kunnen verwezenlijken, maar ook wat je precies met dit geld wilt gaan doen. Denk hierbij dan aan nieuwe machines, extra personeel en daarmee stijgende loonkosten. Ook geef je aan hoe je de aflossingen in de toekomst denkt te gaan doen. De kredietverstrekker zal in een gesprek het plan met je doornemen en op basis daarvan besluiten of je al dan niet in aanmerking komt voor het aangevraagde krediet.