Starter Plaza

Informatie voor Startende Ondernemers

Meer veiligheid op de werkvloer met een KAM coördinator

Civiele techniek

Wist je dat er binnen bepaalde organisaties vaak een KAM coördinator wordt aangesteld? KAM staat voor Kwaliteit, Arbo (of Arbeidsomstandigheden) en Milieu. Degene die over het KAM gaat, staat zowel met interne als externe deskundige van het bedrijf in contact. De gezondheids- en milieurisico’s op de werkvloer dienen te worden beperkt. En daar zijn soms bepaalde vergunningen of certificeringen voor nodig. De KAM coördinator weet precies welke zaken in de gaten moeten worden gehouden, om de veiligheid van werknemers en het milieu te kunnen waarborgen. In deze blog lees je meer over hoe je KAM-coordinator kunt worden en wat dit precies inhoudt.

Wat is een KAM coördinator?

Heb jij een bedrijf en wil je iemand aanstellen die over de kwaliteit, veiligheid, de arbeidsomstandigheden en het milieuvriendelijk handelen van je organisatie gaat? Dan is het een goed idee om een KAM coördinator in dienst te nemen. Het is goed om te weten dat bij grote bedrijven een volledige functie is weggelegd voor de KAM coördinator, terwijl dit in kleine bedrijven door een werknemer als nevenactiviteit kan worden uitgevoerd. Het is de bedoeling dat er wordt gekeken of de werkprocessen op de hoogste kwaliteitsstandaarden opereren en of al je werknemers hun werk veilig en milieubewust kunnen uitvoeren.

De belangrijkste taak voor de KAM coördinator is dat hij/zij werkprocessen opsteld, waarbij de kans op ongelukken en beroepsziekten bij het personeel zo klein mogelijk is en dat het milieu nooit schade kan oplopen door de werkzaamheden die het bedrijf uitvoert. Deze functie is belangrijk voor bedrijven waarbij de bedrijfsrisico’s groter zijn zoals in de bouw, infratechniek en de (petro)chemische industrie. Er wordt ook contact met instanties onderhouden waarmee je de certificering voor de onderneming kunt regelen.

Kies voor een opleiding die bij je organisatie past

Uit welke onderdelen bestaat de MVK opleiding? Ten eerste leer je hoe je bepaalde veiligheidsrisico’s het beste kunt aanpakken binnen je eigen organisatie. Je leert hoe jij jezelf sturend kunt opstellen op de werkvloer en daarnaast ben je na het volgen van de opleiding op de hoogte van de basisprincipes van het veiligheidsdenken. Je kunt zelf veiligheidsplannen opstellen en daarnaast breng je deskundig advies uit. De veiligheidsprocedures kunnen door je worden opgesteld en het is jouw verantwoordelijkheid om evaluaties uit te voeren.

Op deze manier ben je overal op voorbereid en weet je precies wat je moet doen op het moment dat de veiligheid van jezelf en je personeel in gevaar komt op de werkvloer.