Starter Plaza

Informatie voor Startende Ondernemers

Wanneer mag een bedrijf een incassobureau inschakelen?

U hoopt natuurlijk dat het nooit zo ver komt dat u de rekeningen niet meer kan betalen. Echter soms loopt het leven op een bepaalde manier dat het toch gebeurt. Als het niet lukt om rekeningen niet meer te bepalen, bent u misschien bang voor een incassobureau. Op het internet staan veel spookverhalen dat er opeens bij mensen thuis een incassobureau op de stoep stond. Maar hoe zit het nu echt? Wanneer mag een bedrijf een incassobureau inschakelen? Oftewel wanneer kan u een incassobureau verwachten en wanneer niet? In dit artikel gaan we deze vraag beantwoorden. Ook wordt er ingegaan op de vraag wat de consequenties precies zijn van een incassobureau.

Een bedrijf kan een incasso inschakelen als u een rekening niet heeft betaald. Dit is voldoende reden om direct een incasso in te schakelen. Maar schrik niet, de consequenties vallen in eerste instantie mee. De schuldeiser moet u minimaal 1 betalingsherinnering of aanmaning sturen. U heeft vervolgens 14 dagen de tijd om de rekening alsnog te betalen. Doet u dit niet, dan komen de incassokosten bovenop de oorspronkelijke kosten. Het is dus belangrijk om zo snel mogelijk te betalen als u te maken krijgt met een incassobureau.

Wat gebeurt er eigenlijk als u na meerdere aanmaningen nog steeds niet betaalt? Dan worden de consequenties nog groter. De schuldeiser kan namelijk met het vonnis van de rechter een gerechtsdeurwaarder inschakelen. De gerechtsdeurwaarder kan u dwingen om te betalen. Deze heeft namelijk de macht om beslag te leggen op een deel van u inkomen of u uitkering. Hij kan zelfs beslag leggen op uw bankrekening, inboedel of uw huis. Een incassobureau mag dus geen beslag leggen op uw spullen en deze mag ook geen officiële documenten uitbrengen, zoals een dagvaarding. Na het lezen van deze tekst, is het waarschijnlijk duidelijk dat het beter is om een incassobureau te vermijden. En mocht het zo ver komen dat u te maken krijgt met een incassobureau, is het hopelijk duidelijk dat het belangrijk is om binnen 14 dagen de rekening te betalen, zodat u niet de incassokosten ook moet betalen.

Het kan ook zo zijn dat u het geld niet hebt om de rekening te betalen. Dan is er gelukkig nog steeds een mogelijkheid om een incassobureau en een gerechtsdeurwaarder te voorkomen. Dit is erg belangrijk, zodat u niet te maken krijgt met ingrijpende consequenties. U kan deze consequenties voorkomen, door hulp te zoeken. Dit kan u doen door een afspraak te maken bij het juridisch loket of schuldhulpverlening van de gemeente. Deze mensen gaan samen met u kijken hoe ze uw problemen kunnen oplossen. Als u weet dat uw de rekening niet kan betalen, is het beter om vooraf hulp te zoeken i.p.v. af te wachten op een incassobureau of gerechtsdeurwaarder.

Samenvattend u kan te maken krijgen met een incassobureau als u rekeningen niet op tijd betaalt. U krijgt eerst een betalingsherinnering. Als u vervolgens niet alsnog betaald binnen 14 dagen, moet u ook de incassokosten betalen. Betaalt u vervolgens alsnog niet, kan u te maken krijgen met een gerechtsdeurwaarder. Mocht u niet het geld hebben om de rekeningen te betalen, dan kan u consequenties voorkomen door hulp te zoeken bij het juridisch loket of de schuldhulpverlening van de gemeente. Mocht u meer informatie willen, kijk dan op de website van de rijksoverheid.