Starter Plaza

Informatie voor Startende Ondernemers

De Wet Bevordering van Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) is een regeling van de Nederlandse overheid om bedrijven die zich richten op onderzoek en innovatie te ondersteunen. Hiermee wordt geprobeerd om innovatie door Nederlandse bedrijven te stimuleren. Elke ondernemer kan gebruik maken van de wet, het maakt niet uit of het gaat om een klein, middel of groot bedrijf. Elk jaar maken zo’n 14.000 bedrijven in Nederland gebruik van deze regeling. Al sinds 1994 worden bedrijven met innovatieve ideeën en met projecten gericht op vernieuwing ondersteund door de deze regeling. Oorspronkelijk was het een op zichzelf staande wet. Deze is in 1996 ingetrokken en opgenomen in de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekering. De oorspronkelijk naam en afkorting worden echter nog steeds gebruikt door de overheid en instanties.

WBSO

Wie komt in aanmerking voor WBSO?

Zolang je bedrijf bezig is met innovatie is het mogelijk om gebruik te maken van de WBSO. Het Ministerie van Economische zaken heeft als doel om onderzoek te ondersteunen en te bevorderen. Innovatief onderzoek gaat vaak gepaard met risico’s. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat het gewenste resultaat niet wordt gevonden, of dat het langer duurt dan verwacht voordat er resultaat is. Dit heeft uiteraard financiële consequenties. Omdat succesvol onderzoek met risico’s uiteindelijk het beste resultaat oplevert ondersteunt de overheid bedrijven die zich daarop richten. Het kan daarbij gaan om de ontwikkeling van nieuwe producten, innovatie in productieprocessen, ontwikkeling in software of onderdelen van bovengenoemde zaken. Onderzoek dat gericht is op het uitzoeken van bepaalde verschijnselen binnen de natuurkunde, scheikunde, biotechnologie, productietechnologie en informatie- of communicatietechnologie vallen ook onder onderzoek en ontwikkeling en kunnen daarmee in aanmerking komen voor WBSO. Let er wel op dat je de aanvraag voor subsidie in moet dienen voor projecten waarmee nog niet begonnen is. Het is dus noodzakelijk om altijd voor aanvang van het project begint met de aanvraag.

 

Voorwaarden

In het kort moet het onderzoek uiteindelijk de potentie hebben om bij te kunnen dragen aan de samenleving.  Er zijn wel bepaalde voorwaarden waarop gelet moet worden. Zo moeten het onderzoek of de ontwikkeling binnen je eigen bedrijf plaatsvinden en moet het een nieuw project zijn. Bovendien moet het een nieuw onderzoek zijn binnen je bedrijf, routinematig onderzoek komt dan ook niet in aanmerking voor WBSO. Het onderzoek moet gericht zijn op het oplossen van een concreet technisch probleem dat door het bedrijf zelf opgelost gaat worden. Bovendien moet het een uitdagend technisch probleem zijn, het moet aan bepaalde voorwaarden voldoen die te maken hebben met de moeilijkheidsgraad van het op te lossen probleem. Zelfstandig ondernemers die meer dan 500 uur besteden aan ontwikkelingsprojecten komen in ook aanmerking voor de WBSO. Het is het hele jaar mogelijk om subsidie aan te vragen.

 

Waarvoor kan je geld terugkrijgen?

De WBSO is opgezet om het hele onderzoeksproces financieel te ondersteunen, zolang het maar relevant en uitdagend onderzoek is. Zo is het mogelijk om geld terug te vragen voor apparatuur en andere benodigdheden. Bedrijven kunnen subsidie krijgen op de loonkosten van hun eigen medewerkers, op voorwaarde dat deze medewerkers zich bezig houden met het ontwikkelingsproject.