Starter Plaza

Informatie voor Startende Ondernemers

Workshop over het kinderbrein bij BrainSpa

Steeds vaker blijkt dat veel kinderen het niet altijd even makkelijk hebben. Talloze leerlingen in het basisonderwijs hebben een rugzakje, gevuld met problemen op het gebied van aandacht, gedrag, leren of de omgang met klasgenoten en vriendjes. Hoewel deze problemen tegenwoordig sneller gediagnostiseerd worden is er ook een grote groep waarvan het niet duidelijk is waarom zij zich gedragen hoe zij zich gedragen. Tijdens de workshop Het Kinderbrein van BrainSpa krijgen professionals die met kinderen te maken hebben, als leerkrachten, intern begeleiders, coaches en psychologen, meer inzicht in waar bepaald gedrag vandaan komt en wat de beste manier is om ermee om te gaan en te helpen.

Hersenen geven inzicht in kwaliteiten en valkuilen

Het uitgangspunt van de workshop, die in totaal een halve dag duurt, is het brein. Brainspa is ervan overtuigd dat de hersenen inzicht geven in kwaliteiten en valkuilen. Door de focus op het brein te leggen helpt de cursus de professionals op een andere manier naar kinderen te kijken. De handvatten die zij krijgen aangereikt moeten ervoor zorgen dat zij thuis, op school of in de praktijk kinderen beter kunnen ondersteunen. Met eventueel wat extra begeleiding.

Hersenpatronen en problemen

Een eerste punt van aandacht is hoe de hersenen eigenlijk werken als alles wel goed gaat. Vervolgens leren de deelnemers in welke hersenpatronen een kind vastzit wanneer het last heeft bijvoorbeeld concentratieproblemen, een gebrek aan sociaal inzicht, druk gedrag, angsten, driftbuien of een gevoeligheid voor geluiden. Met dit inzicht gaan de cursisten aan de gang met de tools om deze patronen te doorbreken, zodat het kind in kwestie zich vrijer kan bewegen. Verder komen de karakteristieken van kinderen aan bod, en de kwaliteiten maar ook valkuilen die daarmee gepaard gaan, en maken de professionals kennis met de mechanismen die schuilgaan achter diagnoses als ADHD en PDD-NOS.

Technieken

Afsluitend gaan de deelnemers aan de workshop aan de slag met verschillende technieken om de hersenen te trainen. Deze zijn zowel thuis als op school toe te passen. De workshop duurt een halve dag. Meer weten? Bezoek de website van BrainSpa en bekijk het cursusaanbod.